สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยจัดเสวนาปาฐกถา อนาคตประเทศไทย เชิญ 3 รัฐมนตรีชี้ปมปัญหาและหาทางออกประเทศไทย

วันที่ 19 สิงหาคม น.ส.เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ เลขานุการสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยเปิดเผยว่า  สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย (สสรท.) จะประชุมปฐมฤกษ์สมาคมฯ และจัดเสวนาปาฐกถา “อนาคต ประเทศไทย Thailand growth” โดยเชิญองค์ปาฐกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบไปด้วย ศ ดร เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรองประธาน สปท. คนที่1 และ ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาชี้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทย ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.

สำหรับสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยเป็นการรวมตัวของอดีตสมาชิกรัฐสภาไทย ที่เคยทำงานการเมืองร่วมกันมา แต่หลายคนยังมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไทยให้ดีขึ้น จึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย เพื่อทำงานเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยมีความเป็นกลางทางการเมือง จึงได้มีการจัดเสวนาปาฐกถาในครั้งนี้ เพื่อชี้อนาคตของประเทศไทย จึงอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว

ศูนย์ข่าว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม