ผู้ประกอบการรวมตัวร้อง กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เครื่องหมายฮาลาล เอารัดเอาเปรียบคนไทย มีรายได้เพียบแต่ไม่เสียภาษี

วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย และประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร นายณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนายประพันธุ์ กิตติฤดีกุล ผู้อำนวยการ อปพส.ทีวี และภาคีเครือข่ายประชาชนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้กับคนไทยกว่า 60 ล้านคน หรือ 93 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม ต้องซื้อสินค้าแพงขึ้นกว่า 160,000 รายการ จากสินค้าที่ติดตราฮาลาลแล้วนำมาขายในประเทศไทย จึงได้นำหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี พ.ร.บ.อิสลาม ทั้ง 3 ฉบับ ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญของไทย ที่สำคัญเบียดบังทำให้คนไทยเดือดร้อน จากการออกกฎหมายอิสลามและบังคับให้ใช้ตราฮาลาล

นอกจากนี้ยังมีเอกสารเกี่ยวกับกรรมการอิสลามได้ไปยื่นขอจดเครื่องหมายฮาลาลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา หลังจากนั้นได้นำตราฮาลาลไปออกให้กับผู้ประกอบการคนไทย ตั้งแต่ปี 2541 แล้วอ้างว่าจะส่งสินค้าไปขายไปขายในโลกเสรีได้ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายหลงเชื่อ โดยมีเจ้าหน้าที่บางคนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ไปร่วมกันสนับสนุนการออกตราฮาลาล ทำให้ผู้ประกอบหลงเชื่อไปติดเครื่องหมายฮาลาล และเสียค่าเครื่องหมายตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 1 ล้านบาทต่อปี ปัญหาที่ตามมาเมื่อเสียค่าเครื่องหมายฮาลาลแล้ว ทำให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น เกิดภาระกับผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศ และเมื่อเก็บเงินค่าเครื่องหมายฮาลาลไปนับแสนล้านบาทต่อปี แต่ไม่เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทย รวมทั้งยังเอาเงินภาษีของประชาชนที่ใช้กับข้าราชการ ไปสนับสนุนการออกเครื่องหมายฮาลาลอีกด้วย

“ที่สำคัญเครื่องหมายฮาลาล เป็นตราของอิสลาม การฆ่าสัตว์แบบทารุณกรรม ขัดกับหลักของศาสนาพุทธ เพราะการฆ่าสัตว์แบบทารุณกรรมถือว่าบาป และยังมีคลิปหลักฐานว่า เมื่อมีเครื่องหมายฮาลาลแล้วสามารถนำสินค้าไปขายในโลกเสรีได้ แต่ในความเป็นจริงคนไทยสามารถนำสินค้าไปขายในโลกมุสลิมโดยไม่ติดตราฮาลาล ถือว่าเป็นการหลอกลวง จึงได้มาร้องเรียนขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณา การเอารัดเอาเปรียบจากเครื่องหมายฮาลาล เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศ” นายประพันธุ์กล่าว นายมานะ ภายหลังจากรับจดหมายร้องเรียนแล้ว จะได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อไป

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กาญจนบุรี เปิดท่องเที่ยวแนวใหม่เชิงสุขภาพ ตามรอยอารยวิถีกาญจน์ เมืองศรีชัยยะปุระ

กาญจนบุรี เปิดท่องเที่ยวแนวใหม่เชิงสุขภาพ ตามรอยอารยวิถีกาญจน์ “เมืองศรีชัยยะปุระ” นำจุดเด่นทางท่องเที่ยว จุดเช็คอินท์แนวไทยขอม ศาสตร์ดูแลสุขภาพแผนไทย อาหารพื้นบ้านกาญจนบุรี เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กาญจนบุรีในแต่ละยุคสมัย และการล่องเรือโบราณ”เดอะแคว ศรีชัยยะปุระ”เพื่อชมวิถีชีวิตริมน้ำและทิวทัศน์ จุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย แควน้อย และแควใหญ่ รวมเป็นแม่น้ำแม่กลอง

Read More »

กองทัพทหารเรือร่วมประชุมองค์กร ร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

กองทัพทหารเรือร่วมประชุมองค์กร ร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

Read More »

กศน.เมืองชลบุรี จัดกิจกรรม White Zone ปลอดสารเสพติด หนุนเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กศน.เมืองชลบุรี จัดกิจกรรม White Zone ปลอดสารเสพติด หนุนเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Read More »

ข่าวยอดนิยม