จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด) โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาชุมพล ชุติปญฺโญ ป.ธ.๖ เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน เป็นประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ และองค์แสดงพระธรรมเทศนา

ร่วมด้วยคณะสงฆ์ และสามเณรวัดนาเขื่อน ภายใต้การอำนวยการของ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางสาวกชมน ทรงพิทักษ์กุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ นายนิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์ ผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี นางสาวเพ็ญนาเรศ ศุภโชคเกษมสันต์ รองอัยการจังหวัดชลบุรี พ.อ.มงคล นามจิตร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นางนิภาพร แพภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก โดยพิธีการเริ่มจาก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารคาวหวาน พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพิ่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติภา นเรนทิราเพพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีร่วมพิธี พร้อมด้วย นายณพล(สัมภาษณ์)บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 2 พรรคเสรีรวมไทย และ นางสาวภนชนก เหมือนนามอญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี โดยพิธีการในภาคเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว /วิรัช หนูขาว / น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม