จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองประธานอนุกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร แจงปัญหาการประกันภัย สร้างความเดือดร้อนกับประชาชน

นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รองประธานอนุกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผยถึงปัญหาของการดำเนินการธุรกิจประกันภัยว่า แต่เดิมเกี่ยวกับการประกันภัยอยู่ในความดูแลของ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่กฎหมายใหม่ระบุให้มี คปภ.หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีหน้าที่กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

แต่ คปภ.เป็นหน่วยงานอิสระและยังเป็นหน่วยงานของรัฐ เงินทุนมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัทประกันภัยต่างๆ หลังจากนั้นจะไปกำหนดมาตรการต่างๆให้กับบริษัทประกันภัย ภาพรวมยังมีปัญหาอยู่ในระดับหนึ่ง เนื่องจากเดิมภาครัฐกำกับเอกชน แต่โครงสร้างใหม่ได้รับเงินทุนจากเอกชน แล้วไปกำกับเอกชน จึงทำให้เกิดความเกรงใจระหว่างเอกชนกับเอกชน จึงทำให้เกิดการร้องเรียนมากมาย ทำให้การเครมทำได้ยาก และเจอมากที่สุดคือช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีคนซื้อประกันโควิดจำนวนมาก ทำให้บริษัทกำไรมาก เพราะไม่มีคนป่วย เบี้ยรายได้ตกเป็นของบริษัทประกันภัยทั้งหมด มีกำไรกันอย่างมหาศาล ปีแรกทำให้มีกำไรมาก ปีต่อมาจึงได้มีการทุ่มขายประกันโควิดจำนวนมากเช่นกัน แต่มีผู้ป่วยโควิดจำนวนมาก เมื่อมีการเครมประกันส่งผลให้บริษัทที่ขายประกันโควิดไม่สามารถจ่ายเงินได้ เมื่อร้องไปที่ คปภ.ปรากฏว่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ ทำให้ผู้เอาประกันบางส่วนไม่สามารถเครมประกันได้ ทางอนุกรรมการฯ จึงวิเคราะห์น่าจะเกิดจากโครงสร้างของ คปภ.ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไข

อีกเรื่องหนึ่งคือประกันชีวิตซึ่งมีบริษัทประกันภัยมหาชนในประเทศ และบริษัทประกันภัยสาขาต่างประเทศ ซึ่งมีเพียงสาขาเท่านั้นกฎหมายระบุว่าจะต้องมีเพียงสาขาเดียว จะมีสาขาย่อยอีกไม่ได้ จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทประกันภัยมหาชนในประเทศจะมีกำไรสูง และผลกำไรจะตกกับผู้ถือหุ้นต่างๆ ส่วนบริษัทประกันภัยต่างประเทศ เมื่อมีผลกำไรจะส่งออกไปต่างประเทศ หากบริษัทประกันภัยมหาชนในประเทศขาดทุนก็จะมีการช่วยเหลือร่วมกันทั้งบริษัท และภาครัฐ แต่บริษัทประกันภัยต่างประเทศจะมีปัญหา ซึ่งในเรื่องทางคณะอนุกรรมการฯ กำลังเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้

ภาพ/ข่าว นภชนก (เมย์) เหมือนนามอญ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม