สุดวิจิตรงดงม พระอุโบสถ วัดราชบพิธ ห้ามพลาดโอกาสเก็บประทับใจ

 สุดวิจิตรงดงม พระอุโบสถ วัดราชบพิธ ห้ามพลาดโอกาสเก็บประทับใจ

เพจชื่อดังอย่าง “โบราณ นานมา” ได้โพสต์ภาพ ความงดงามภายในพระอุโบสถ ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  โดยมีข้อความว่า  “ช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อย ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะลองไปดูความสวยงามของสถานที่ที่เราไม่ค่อยได้ไปเพราะนักท่องเที่ยวเยอะ (ภาพจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร)”

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง บพิธ คำนี้มาจากภาษาบาลีคือ ปวิธะ ที่แปลว่าสร้าง ส่วน “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่ เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัด

วัดราชบพิธฯ นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

ภาพถ่ายจาก instagram.com/_okvatchara

ข้อมูล โบราณ นานมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ