“ราชกิจจานุเบกษา”เผย จัดสรรเงินรางวัล 178 ล้านบาท อุดหนุน “อปท.” บริหารจัดการดี

“ราชกิจจานุเบกษา”เผย จัดสรรเงินรางวัล 178 ล้านบาท อุดหนุน “อปท.” บริหารจัดการดี

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธี จัดสรรเงินรางวัลอุดหนุน “อปท.” ประจำปี 63 จำนวน 178 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ทั้งนี้ มีเนื้อหาระบุว่า คณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 178,200,000 บาทเรียบร้อยแล้ว

จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติของคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการที่ดี จำนวน 178,200,000 บาท ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครองส่วนท้องถิ่น ตามขนาดองค์และประเภทรางวัล รางวัลสูงสุด 5 ล้านบาท ต่ำสุด 2 ล้านบาท เพื่อเป็นรางวัล ให้นำไปใช้สร้างประโยชน์ท้องถิ่นต่อไป

มีผลนับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ลงนามประกาศโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ