เปิดแล้ว!โครงการปั้นดาว SME ปี 63 รับแค่180ราย สมัครด่วน!

 สสว. จับมือ4 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ เปิด “โครงการปั้นดาว ปี 2563” พัฒนาเชิงลึก ครบวงจรผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ 180 ราย ตั้งเป้าปั้นดาวได้ 60 ราย เพิ่มมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโครงการปั้นดาว ครอบคลุม 26 จังหวัด ในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเซียงใหม่เน้นพื้นที่ 17 จังหวัดในภาคเหนือ มหาวิกขาลัยขอนแก่น 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบใน 14 จังหวัด ในภาคใต้”

ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสึก แบบเข้มขัน ครบทุกด้าน ซึ่งคาตจะสามารถพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการและวิสาหกิจทุกระดับจำนวน 180 ราย เกิดผู้ประกอบการดาวรุ่งไม่น้อยกว่า 60 ราย ที่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้แบบก้วกระโตต สร้างมูลค่กางเศรษฐกิจได้ประมาณ40 ล้านบาท ผู้ประกอบการที่ไต้รับตัดเลือก จะได้รับการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 3 วัน ประกอบการด้วย การอบรมเชิงลึก พร้อมที่ปรึกษา (Mento) จุดประกายความคิด และ อบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) ด้าน การฝึกทักษะเพิ่มมูลค่า ลดความสูญเสีย ช่องทางการตลาดออนไลน์ และการประเมื่นศักยภาพตนเอง (Self-Assessment)และเลือกพัฒนาสินค้และบริการของตนองแบบเชิงลึกไต้อีก 1 ด้าน เช่น การพัฒนาหรือสร้งผลิตภัณฑ์หรือบริการ การออกแบบ การไซ้นวัตกรมเพื่อเพิ่มมูลคำ ลตความสูญเสีย ลตดำใช้จำย พัฒนาตราสินค สื่อการตลาด มาตรฐานการต่งๆ เป็นตัน ก่อนนำเข้าสู่การทดลองตลาดในช่วงเตือนกันขายน 2563

โครงการปั้นดาว ปี 2563 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FacebookPage : สสว

สอบถามข้อมูลและข่วประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ :เหมือนฝัน นิลคูหา (กวาง) 094 224 4635 จิตาภา ประมวลทรัพย์ (ผู้ย) 081 817 7153สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาตย่อม (สสว.) ส่วนสื่อสารองค์กร

เจริญไชย จารุกะกุล โทร : 081-615-5450 , 02-29-3201 อีเมล : charoenchal@sme so.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ