ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษเหมืองแร่ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษเหมืองแร่ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษเหมืองแร่ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษเหมืองแร่  ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 15 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายสมพจน์  ขอมปรางค์  กรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด  ได้เปิดเผยว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษเหมืองแร่  ได้กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.00 น. ที่ 129 หมู่ 15 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ    ดังนั้น  จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษเหมืองแร่  ประกอบด้วย คุณปัญญา  วงษ์ศิริ คุณเพ็ญเล็ก  วงษ์ศิริ คุณธภาภัค  วงษ์ศิริ คุณจิตรดา   มาทวี  ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

นายสมพจน์  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับวาระการประชุม ประกอบด้วย วาระที่  1 พิจารณายกเลิกการเช่าช่วงการทำเหมืองของบริษัท ศิลามาทวี จำกัด เนื่องจากประทานบัตร (เดิม) เลขที่ 31805/15377 หมดอายุวันที่ 17 สิงหาคม 2563   วาระที่  2  พิจารณาให้บริษัท ปรางค์ทรัพย์เหมืองแร่ จำกัด เป็นผู้เช่าช่วงการทำเหมือง เมื่อ ประทานบัตร (ใหม่) เสร็จสิ้น  วาระที่  3   พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษเหมืองแร่   วาระที่  4  พิจารณารับรองค่าใช้จ่ายในการต่ออายุประทานบัตรใหม่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษเหมืองแร่  วาระที่  5  เรื่องอื่น (ถ้ามี) จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย.

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ