แวะชมผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 นครราชสีมา

ผวจ.โคราช โหมโรง! งานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ชมผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง คาดเงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 ที่สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชราชการในรูปแบบของสภากาแฟ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำส่วนราชการเยี่ยมชมผลงานศิลปะของศิลปินที่จัดสร้างขึ้นเพื่อร่วมแสดงในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการร่วมมือกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ขึ้นระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2564 -วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยจัดแสดงผลงานในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย อำเภอปากช่อง โดยมีศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมแสดงผลงานจาก 26 ประเทศ จำนวน 93 ผลงาน ประกอบด้วย ศิลปินชาวไทย 30 ราย ศิลปินต่างประเทศ 63 ราย

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ที่หลากหลาย มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามากมาย การนำศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดรายได้ จึงได้รับการประกาศให้เป็นเมืองศิลปะ 1 ใน 3 แห่งของประเทศ โดยมีจังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และกระบี่

จังหวัดให้ความสำคัญการก้าวเข้าสู่โคราชเมืองศิลปะ ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค และเชื่อมโยงการเป็นเมือง MICE CITY เมืองแห่งศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการะดับนานาชาติ การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 จะเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพพจน์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ประชาชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทำให้มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสานึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาในงานมหกรรรมศิลปะนานาชาติ (Thailand Biennale Korat 2021) โดยตลอดระยะเวลาของการจัดงาน จะสามารถกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประมาณ 1,๐๐๐ ล้านบาท

นายวิเชียร กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดแสดงผลงานศิลปะของชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งศิลปะถาวรและกึ่งถาวร นั้น จะจัดแสดงในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้แก่ Art gallery and exhibition, สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน), สวนสัตว์นครราชสีมา, ลานอนุสวรีย์ท้าวสุรนารี, TK ข้างวัดพายัพ, หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน, วัดพายัพ จำนวน 42 ผลงาน อำเภอพิมาย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย กุฏิฤาษี และ บริเวณหอนาฬิกา จำนวน 13 ผลงาน และในพื้นที่อำเภอปากช่อง ได้แก่ หอศิลป์พิมานทิพย์ จำนวน 38 ผลงาน นายวิเชียร กล่าว.

ภาพ-ข่าว กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม