คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร เยือนเวียดนาม ดูงานเศรษฐกิจการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

วันที่ 28 ตุลาคม 65 นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ประกอบไปด้วย นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.กระบี่โฆษกคณะกรรมาธิการ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม เขต 27โฆษกคณะกรรมาธิการ นางสาวปัทมา อ่วมนากะ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวปาณวดี ชินกระจ่างกิจ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

นายณพล สัมภาษณ์บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวนภชนก เหมือนนามอญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นายสุรศักดิ์ นงนุช ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นายชยุตม์ ศุภสินธุ์ นิติกรชำนาญการ นางสาวนลัทศิริ นิธิศุภโชค วิทยากรปฏิบัติการ นางปรางค์นรินท์ โลหิตไทย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้เดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565 โดยมี น.ส.วีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินท์ นายจักรกริช เรืองขจร นักการทูตชำนาญพิเศษ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินท์  น.ส.วิรัตินี วทัญญทวีรัตน์ นักการทูตชำนาญ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินท์ ดร.สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินท์ น.ส.สิริรัตน์ เรืองผลวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินท์ และนายอดิศัย ประเสริฐศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านการค้าระหว่างประเทศให้การต้อนรับ

นายมานะกล่าวว่า การเดินทางมาดูงานในครั้งนี้ เพื่อมาศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะสินค้าในประเทศไทยได้มาเปิดตลาดที่ประเทศเวียดนามจำนวนมาก และได้รับรายงานว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของชาวเวียดนาม ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่สินค้าของไทยมีการจำหน่ายแพร่หลาย อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการค้าขายและการลงทุนในประเทศเวียดนามเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์การรบระหว่างโซเวียตกับยูเครน ส่งผลให้นักลงทุนในหลายประเทศได้มาประสานงานและติดต่อกับประเทศเวียดนาม ซึ่งนักลงทุนของประเทศไทยจะต้องปรับตัวมากเหมือนกัน หากจะมาลงทุนในประเทศเวียดนาม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บก.สื่อออนไลน์ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ นภชนก เหมือนนามอญ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สื่อมวลชน พร้อมผู้นำท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ

บก.สื่อออนไลน์ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ นภชนก เหมือนนามอญ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สื่อมวลชน พร้อมผู้นำท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ

Read More »

ข่าวยอดนิยม