กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดการอบรม การวางแผนทางการเงิน สำหรับวัยเริ่มต้นการทำงาน ให้กับนักเรียนพยาบาลทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดการอบรม การวางแผนทางการเงิน สำหรับวัยเริ่มต้นการทำงาน ให้กับนักเรียนพยาบาลทหารเรือ

พลเรือเอกอภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ ประธานสวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน สำหรับวัยเริ่มต้นการทำงาน” นักเรียนพยาบาลทหารเรือชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๗๘ คน ในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ  กรมแพทย์ทหารเรือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ