ฐานทัพเรือสัตหีบ ออกหนังสือชี้แจงกรณี “รีสอร์ทหรู”บนเขาแสมสาร กำลังเร่งดำเนินการฟ้องขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (คดีแพ่ง) ส่วนคดีอาญา สภ.สัตหีบ เป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้อง

ฐานทัพเรือสัตหีบ ออกหนังสือรายงาน เหตุการณ์ กรณี รีสอร์ทหรู บนยอดเขา หาดแสมสาร

๑.เมื่อ ๑ ส.ค.๖๕ เจ้าหน้าที่ ฐท.สส.(กอท.ฐท.สส.) ได้เข้าตรวจพื้นที่พบว่ามีการพัฒนาพื้นที่และนำตู้คอนเทนเนอร์มาติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่ขอเช่าจำนวน ๖ ตู้ จึงได้ดำเนินการมีหนังสือแจ้ง น.ส.รมณี โจว เพื่อระงับการพัฒนาพื้นที่และหยุดการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่จนกว่าจะได้รับความยินยอมให้เช่าพื้นที่จาก ทร.ก่อน และมีหนังสือถึง นายก อบต.แสมสาร ขอความร่วมมือให้กำกับดูแลการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ และเขตปลอดภัยในราชการทหารพื้นที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เนื่องจากเป็นหน่วยงานตรวจสอบดูแลรับผิดชอบในการปลูกสร้างในพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมายที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด


๒.เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๖ ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการเปิดให้บริการของรีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งใน ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี (ต่อมาทราบชื่อรีสอร์ท Star Over Sea) ตั้งอยู่บนที่ภูเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ


๓.เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๖ ผบ.ฐท.สส.ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ อำเภอสัตหีบ ผกก.สภ.สัตหีบ อบต.แสมสาร กำนันต.แสมสาร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างถาวรในพื้นที่ ตามที่เคยแจ้งเตือนไปแล้ว ตามข้อ ๑


๔.เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๖ ฐท.สส. มีหนังสือถึง นายก อบต.แสมสาร ขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของ น.ส.รมณี โจว และขอความร่วมมือกำกับดูแลการปลูกสร้างในที่ราชพัสดุและเขตปลอดภัยในราชการทหาร พื้นที่ตำบลแสมสาร และมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการ ตั้งแต่ ๑๐ มี.ค.๖๖


๕.เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๖ กอท.ฐท.สส.ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีฐาน “ปลูกสร้างโรงเรือนหรือปลูกสร้างในบริเวณเขตปลอดภัยทางราชการทหารตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๔๗๘ มาตรา ๕ เข้าไปยึดถือครอบครองก่อสร้างและทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา ๙ (๑) (๒),๑๐๘ ทวิ วรรคหนึ่งและความผิดฐาน “บุกรุก” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒ รายละเอียดตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เลขที่ ๐๐๐๘ ลง ๑๔ มี.ค.๖๖


๖.เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๖ กอท.ฐท.สส. ร่วมกับ อบต.แสมสาร กำนัน ต.แสมสาร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการมอบหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการ (น.ส.รมณี โจว) ให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยให้รื้อถอนสิ่ง ปลูกสร้างภายใน ๓๐ วัน (สิ้นสุด ๑๒ เม.ย.๖๖)


๗.เมื่อ ๒๔ มี.ค. ๖๖ มีหนังสือถึง อบต.แสมสาร สอบถามความก้าวหน้าการรื้อถอนฯ


๘.เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๖ ทำหนังสือสอบถามเรื่องคดี ถึง สภอ.สัตหีบ และทำหนังสือสอบถามการรื้อถอนถึง อบต.แสมสาร


๙.ปัจจุบัน ฐท.สส.มีบันทึกเสนอ สธน.ทร. เพื่อดำเนินการฟ้องขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (คดีแพ่ง) ต่อไป ส่วนคดีอาญา สภอ.สัตหีบ ดำเนินการฟ้องร้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม