ไม่มีหมวดหมู่

กองอำนวยการ
ข่าวภูมิภาค

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.จันทบุรี จัดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง

อ่านต่อ »