ข่าวสังคม

สมาคมผู้สื่อข่าว
ข่าวภูมิภาค

สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ปันสุขแด่เด็กที่ด้อยโอกาสในพื้นที่เขาใหญ่ มอบจักรยาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนโครงการ “พี่ให้น้องสู่เด็กนักเรียนชนบท”

อ่านต่อ »