พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ (ฮอลล์ 1) สวนนงนุชพัทยา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

มีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เพื่อชี้แจงนโยบายและข้อราชการสำคัญจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ค้นหา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ให้กับสถานศึกษาในสังกัด และนำไปสู่สถานศึกษา ซึ่งจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ (ฮอลล์ 1) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม