อบจ.นครพนม จัดโครงการอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานใน พิธีเปิด และพิธีปิดโครงการอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2

วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 จากการจมน้ำ เฉลี่ยปีละ 1,500 คน หมายถึงวันละเกือบ 4 คน โดยเป็น จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีมากถึงร้อยละ 20 และเป็นเด็กช่วงอายุ 5 ถึง 9 ปี เสียชีวิตมากที่สุด โดยพบการเสียชีวิต ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันกำหนดมาตรการสร้างความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาภายใต้ ยุทธศาสตร์ “ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” ด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ “เล่นน้ำเป็น ปลอดภัย ช่วยเหลือได้” เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การสร้างเสริมทักษะวิธีการเอาตัวรอดจากการประสบเหตุ ทางน้ำ การช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธี ปลอดภัยต่อผู้ช่วยเหลือ ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น หรือที่เรียกว่าการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ำที่ไม่หายใจฝึกการกลั้นลมหายใจในน้ำ ฝึกลอยตัวในน้ำด้วยท่าพื้นฐาน และฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ตระหนักถึงอันตรายจากแหล่งน้ำ และปลูกฝัง กฎแห่งความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในน้ำเป็นลำดับแรกได้ด้วยตนเองขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธีเพื่อให้เด็กนักเรียน เข้าใจขั้นตอนและวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการว่ายน้ำที่ถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์สระว่ายน้ำจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมในการคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม จาก 6 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวมจำนวน 60 คน โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์บำรุง อำเภอโพนสวรรค์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อำเภอนาหว้า โรงเรียนบ้านแพงวิทยาคม อำเภอบ้านแพง โรงเรียนนาทมวิทยาคม อำเภอนาทม จ.นครพนม โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้มีการสาธิตการช่วยเหลือคนจมน้ำ โดยวิทยากรของ อบจ.นครพนม และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ อบรมและรับความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม กล่าวว่า รู้สึกพึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ และได้มีการฝึกอบรม ครบ 12 อำเภอ ของ จ.นครพนม รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.65 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา และโรงเรียนเรณูนครพนมววิทยานุกูล นอกจากโครงการฯ นี้แล้ว ทาง อบจ.ยังมีอีกหลายโครงการที่จะดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติด อัคคีภัย การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม มีอันตรายรอบตัว ทุกโครงการจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ.

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม