โคราช กฟภ.เขต 3 รุดลงพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าให้ 8 ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

นครราชสีมา-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ลงพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนประชาชน 8 ครัวเรือน ในพื้นที่โคราช หลังต้องใช้เพียงแสงเทียนในการดำรงชีวิตนานกว่า 10 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ได้เป็นประธาน ส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 จำนวน 8 ครัวเรือน ใช้งบประมาณกว่า 1,253,796 บาท โดยแบ่งเป็นเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 600,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อุดหนุนงบประมาณ 653,796 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน โดยมีนายสมคิด สิริวัฒนากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ให้การต้อนรับ

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดเผยว่า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 74 จังหวัด ทุกครัวเรือนให้มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในทุกภูมิภาคเกิดความสะดวกสบาย ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยในชนบท ได้มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นางเอมอร สุรินทราด อายุ 62 ปี เจ้าของบ้าน 30 ม.1 บ้านหนองแจ้ง เปิดเผยว่า บ้านของตนไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า 10 ปีแล้ว ที่ผ่านมาก็ใช้แสงสว่างจากเทียนไข ในการดำรงชีวิต และในช่วงที่ผ่านมาลูกหลานก็ต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก ต้องใช้แสงเทียนในการอ่านหนังสือทำการบ้านรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน หลังจากการไฟฟ้าได้เข้าทำการช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตสะดวกและดีขึ้น ไม่ต้องยากลำบากเหมือนแต่ก่อน จึงขอขอบพระคุณไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน

นายสมคิด สิริวัฒนากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เปืดเผยว่า ทางอบต. ก็เห็นความยากลำบากของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า 10 ปี ซึ่งก็พยายามจัดสรรหางบประมาณมาอุดหนุนช่วยเหลือการไฟฟ้า กว่า 653,796 บาท เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนในไฟฟ้าใช้ หลังจากมีไฟฟ้าเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจำนวน 8 หลัง ทำให้ชาวบ้านรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก จะไม่ต้องลำบากหลังจากที่เคยเป็น และขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เห็นความสำคัญชาวบ้าน.

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าวประจำ จ.นครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม