เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี

โดยใช้ยุทธวิธีตำรวจ หลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 5 จำนวน 100 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การลดการสูญเสียของทางราชการในทุกมิติและเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการลดภาระด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม