กรมการปกครองเดินหน้าผลักดัน “กม.” สร้างฐานรากชุมชุนเข้มแข็ง จัดงาน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2567”

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าผลักดันและส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยจัดงาน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2567” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้แก่หมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่น เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ

ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. เปรียบเสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีประจำหมู่บ้าน” ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และหมู่บ้านมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังคำที่ว่า “ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.”
ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การมอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566, การเสวนา “แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง ผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน ” นิทรรศการจากสุดยอดหมู่บ้าน 18 แห่ง และจากหน่วยงานภาคี รวมถึงของดี ของเด่นจากชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ที่ยกขบวนมาให้เลือก ชม ชิม ช้อป กันอย่างจุใจ

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook : กรมการปกครอง fanpage

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม