RRU OPEN HOUSE 2023 เปิดบ้านราชนครินทร์ สุดคึกคัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดใหญ่ จัดเต็ม โชว์ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอกย้ำการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับใช้สังคมภาคตะวันออก” พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับความรู้คู่ความสนุกใน งาน RRU OPEN HOUSE 2023 และตลาดวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยจัดระหว่างวันที่ 16 -17 ก.พ. 2566

วันนี้ (16 ก.พ. 66) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด RRU OPEN HOUSE 2023 พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ฉะนั้น การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มุ่งยกระดับสร้างบุคลากรและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยฐานงานวิจัย จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่มหาวิทยาลัยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ แต่ยังได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้กับคนฉะเชิงเทราในทุกมิติ

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมภาคตะวันออก” โดยสร้างระบบแนวคิดใหม่ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และพัฒนาสมรรถนะร่วมกัน ผ่านการบริการวิชาการ และดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  นอกจากนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันมาโดยตลอด
ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยบูธแสดงผลงานวิจัยเด่นของ 5 คณะ และอีก 11 ศูนย์ /สำนัก และบูธแนะนำ “คณะพยาบาลศาสตร์” คณะเปิดใหม่ โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ คอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าดีจากชุมชนในพื้นที่ตลาดวิจัย กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล และมินิคอนเสิร์ต เพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานตลอดงานด้วย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม