กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า เดินหน้าขุดลอกแม่น้ำจาง ลำปาง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

กรมเจ้าท่า เดินหน้าขุดลอกแม่น้ำจาง ลำปาง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

 อธิบดีกรมเจ้าท่า ปฏิบัติการเชิงรุก สั่งการหน่วยพัฒนาและบำรุงรักษาน้ำที่ 7 ขุดลอกแม่น้ำจาง  แก้ไขปัญหาตะกอนดิน ทราย วัชพืช สะสมคลองตื้นเขิน  ขาดแคลนน้ำ เกษตรกรรมเดือดร้อนน้ำทำการเกษตร อุปโภค บริโภค

 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการขาดแคลนน้ำ ทางพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะ แม่น้ำจาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จึงได้สั่งการให้ นายศักดิ์วิทยา  วงศ์จา นายช่างเครื่องกลชำนาญการงาน เป็นหัวหน้าหน่วย  วางแผน ควบคุมดำเนินการชุดลอกแม่น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรวม เนื่องจากพบว่าแม่น้ำจาง เกิดความตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ด้านเกษตรกรรม  รวมถึงน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน และสัตว์เลี้ยง  กรมเจ้าท่าได้เล็งเห็นความเดือดร้อนแสนสาหัสของประชาชนในเรื่องปัจจัยสำคัญ ก็คือน้ำ

นายวิทยา ยังได้กล่าวอีกว่า เพื่อความรวดเร็ว และทันต่อเวลา จึงได้ดำเนินการใช้เครื่องมือจากทางราชการ และดำเนินการจ้างรถชุดของเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน ให้เกิดความเรียบร้อย  สามารถมีน้ำในการเก็บกักให้เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน และที่สำคัญเพื่อป้องกันกันการเกิดปัญหาเรื่องอุกภัย ถ้ามีปริมาณน้ำมากเกินความต้องการ ก็สามารถระบายออกได้อย่างคล่องตัว  น้ำจะไม่ท่วม ก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านการเกษตรอีกด้วย

และกล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่าได้ เปิดสำนักงาน หน่วยพัฒนาและบำรุงรักษาน้ำที่ 7 มาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เริ่มขุดลอก (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่ กม. 81 + 330 ถึง กม. 84 + 150 (ช่วงที่ 2) ตั้งแต่ กม. 87+100 ถึง กม. 87+650 ระยะทางรวม 3,400 เมตร ขุดลอกร่องน้ำให้ได้ความกว้าง 15 – 20 เมตร ขุดลอกระดับก้นร่องลึกประมาณ 253.50 – 264.00 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 54,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน  ซึ่ง การปฏิบัติงานขุดลอก ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ได้ .94.59 % เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำ อุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี และแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

   พัชรพล   ปานรักษ์    รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ