‘ดร.อธิรัฐ’ มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ พื้นที่ จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา-รมช.กระทรวงคมนาคม มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ พร้อมมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ พร้อมมอบโค ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร ธ.ก.ส., อาสาสมัครปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมอบให้เกษตรกร จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้ อ.โนนแดง เกษตรกร 57 ราย เงินเยียวยา 768,500 บาท อ.เมืองยาง เกษตรกร 118 ราย เงินเยียวยา 2,823,000 บาท และมอบโค 28 ตัว ให้เกษตรกร 28 ราย อ.ลำทะเมนชัย เกษตรกร 108 ราย เงินเยียวยา 2,279,000 บาท และมอบโค 26 ตัว ให้เกษตรกร 26 ราย

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาจากโรคลัมปีสกินซึ่งส่งผลให้เสียหายอย่างหนักจนทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้อย่างมาก วันนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้ช่วยเหลือด้วยการมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือจำนวนมาก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเกษตรกรในดำรงและเลี้ยงชีพตนเองด้วย.

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม