ชาวบ้านค่าย จ.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีช้างคืนถิ่น คึกคัก

ชัยภูมิ-ชาวบ้านค่ายร่วมสืบสานประเพณีช้างคืนถิ่น คึกคัก

วันที่ 7 พ.ค.2565 เมื่อเร็วนี้ นายอร่าม โล่ห์วีรีะ นายองค์การบริหารส่งจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเมืองชัยภูมิ หัวหน้า ส่วนราชที่เกี่ยวข้องร่วมพิธิเปิดงานช้างคืนถิ่นกินพาแลง ประจำปี2565 ในวันที่6 พ.ค.2565 โดยมีนายสมชาย สิงหกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว คณะบริหาร คณะกรรมการจัดงานช้างคืนถิ่น และชาวตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ท่ามการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ของทางจังหวัดอีกด้วย การจัดงานช้างคืนถิ่นในปีนี้ หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้จัดมาเกือบ 2- 3 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มจะคลีคลายลงบ้างแล้วจึงได้รับการผ่อนปรนให้จัดงานประเพณีตามมาตราการณ์ป้องกันอีกด้วย

ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้วได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านค่ายหมื่นแผ้ว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีพิธีกรรมที่สำคัญ ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ช่วงเช้าเป็นพิธีเลี้ยงโฮงปะกำ และพิธีบวงสรวงพ่อหมีนแผ้ว เป็นพิธีกรรมความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพิธีกรรมที่ดีงาม เป็นแหล่งหล่อหลอมความรัก ความสามัคคี เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ปัจจุบันถูกเบียดบังตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลทั้งโดยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้มีการสืบทอดต่อไปในอนาคต.

ภาพ-ข่าว มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ผบช.ภ.2 เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ พบปะ กต.ตร.สภ.หนองขาม, ภาคประชาชน, ส่วนราชการ หารือ แนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

ผบช.ภ.2 เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ พบปะ กต.ตร.สภ.หนองขาม, ภาคประชาชน, ส่วนราชการ หารือ แนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

Read More »

พ่อเมืองชลบุรีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พร้อมทั้งเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ

พ่อเมืองชลบุรีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พร้อมทั้งเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ

Read More »

ผู้ว่าฯ ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแล ผู้ป่วย พิการปากแหว่งเพดานโหว่ และ พิการขากรรไกร และ ใบหน้า

ผู้ว่าฯ ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแล ผู้ป่วย พิการปากแหว่งเพดานโหว่ และ พิการขากรรไกร และ ใบหน้า

Read More »

ข่าวยอดนิยม