กกล.สุรศักดิ์มนตรี ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระหว่างไทย กับผู้นำฝ่ายทหารของ สปป.ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 ผู้แทน พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว พร้อมด้วย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 รองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว และ พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 ร่วมประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วยการจัดประชุมร่วมระหว่าง จว. กับ แขวง ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ระหว่างไทย กับผู้นำฝ่ายทหารของ สปป.ลาว ให้เกิดเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพบก โดยมี พล.จ.กูด พมมา หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงไซยะบูลี และ พ.อ.บุนเตียง อินทะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงเวียงจันทน์ เป็นผู้แทน ฝ่ายทหารของ สปป.ลาว เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – ลาว ทุกรูปแบบ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้กระชับความสัมพันธ์ที่ดี พร้อมกับได้ร่วมกันกำหนดวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างครอบคลุมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยมิตรภาพ.

ภาพ : ร.8 พัน.1
ข่าว : ไพวัลย์ มณีวรรณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม