ศรีสะเกษ : นิธินันท์ สวมเสื้อพรรคก้าวไกลลงชิงเก้าอี้ ส.ส.เขต 6 หนุนเงินเดือน อสม.ผญบ.อบต.เดือนละ 15,000 บาท

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกล บ้านโคกสวาย ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย อ.ขุขันธ์และอ.ภูสิงห์ ได้นำคณะเดินทางไปพบกับพี่น้องประชาชนในเขต ต.ปราสาท เพื่อเปิดตัวเตรียมพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในนามพรรคก้าวไกล โดยมี นายพรชัย มณีนิล ทนายความชื่อดังและที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล จ.ศรีสะเกษและ นายพรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ หรือทนายต่อ ทนายความชื่อดัง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.ศรีสะเกษ มาร่วมปราศรัยและชี้แจงนโยบายของพรรคก้าวไกลให้ประชาชนได้รับทราบ มีประชาชนมาร่วมรับฟังการปราศรัยจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนี้ ที่ รพ.สต.ปราสาท ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 6 และคณะ ได้ไปเปิดตัวและพบปะปราศรัยกับกลุ่ม อสม.ต.ปราสาท และผญบ.ผู้นำชุมชนของ ต.ปราสาท เพื่อชี้แจงนโยบายของพรรคก้าวไกล และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่ม อสม.และผู้นำชุมชน เพื่อจะได้นำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษให้ทางพรรคก้าวไกลได้รับทราบ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป

นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่ตนได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ศรีสะเกษเขตเลือกตั้งที่ 6 นั้นเนื่องจากว่า ตนเกษียณอายุราชการตำแหน่ง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเสือ เมื่อ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ตนเป็นลูกชาวนาที่ได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนา ไม่ว่าจะเป็นราคาปุ๋ยแพงราคาข้าวถูก จึงอยากที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ เพื่อผลักดันกฎหมายที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาร่วมกับ ส.ส. ท่านอื่นๆ หากได้เข้าไปเป็น ส.ส.ก็จะดำเนินการในเรื่องการปลดล็อคท้องถิ่น เนื่องจากว่าการบริหารท้องถิ่นในขณะนี้ไม่เป็นอิสระ อยากจะให้ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการบริหารงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งบริหารเงินและบริหารตำบลของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาควบคุมทุกวันนี้ผู้สูงอายุมีเงินช่วยเหลือคนละ 600 กว่าบาท ตนคิดว่าเงินคงไม่พอใช้จึงได้มีความคิดว่าจะเสนอเงินค่าช่วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 3,000 กว่าบาทและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 6 นี้ส่วนมากจะเป็นที่ทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดินว่างเปล่าเป็นที่ดินดอกหญ้า ก็จะผลักดันให้ชาวบ้านสามารถนำเอาไปออกเป็นโฉนดได้เลย รวมทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาคนอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในสังคมชาว จ.ศรีสะเกษเขตเลือกตั้งที่ 6 จึงได้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ตนรู้สึกดีมากที่คณะ อสม.ต.ปราสาท มาให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ทำงานดูแลประชาชนอยู่เบื้องหลัง ตนมีแนวนโยบายส่วนตัวว่า คณะ อสม.น่าจะได้รับเงินตอบแทนอย่างน้อยเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่วนในเรื่องการดูแลผู้ป่วย คุ้มละ 50 คนตรงนั้น เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกล หากได้เป็นรัฐบาลแล้วพรรคจะสนับสนุนให้ค่าตอบแทนผู้ดูแลจะเป็น อสม.หรือใครก็ได้คนละ 12,000 บาทต่อเดือนซึ่งเป็นนโยบายที่ร่างขึ้นมาชัดเจน จะเสนอแนวนโยบายนี้ในสมัยหน้า ส่วนผู้นำหมู่บ้าน จะเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งทุกวันนี้มีเงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท จะเสนอให้ได้เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ได้เงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท อบต.ที่ทำงานในชุมชนอย่างหนัก ต้องได้เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทเพราะว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นมากซึ่งทุกคนขานรับ โดยตรงนี้เป็นนโยบายส่วนตัวที่ได้ร่างเอาไว้จะนำเสนอพรรคก้าวไกล โดยเสนอผ่านทีมงานของ จ.ศรีสะเกษ จะนำเสนอเมื่อพรรคก้าวไกลได้มีโอกาสเป็นรัฐบาล ตนขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 6 ว่า หากอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปลี่ยนแปลงทาง ส.ส.ใหม่ ให้ได้คนใหม่เข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ตนขอฝากให้พี่น้องประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษได้พิจารณาให้การสนับสนุนผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคก้าวไกล ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้ด้วย.

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม