เลย : ฉก.ทพ.21 ร่วมถวายสิงห์คู่หน้าวิหารประตูโบสถ์ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 และคุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กรม ทพ.21 นำกำลังพล สมาชิกแม่บ้านพร้อมครอบครัวของหน่วย รวมถึงประชาชาชนร่วมถวายสิงห์คู่หน้าวิหารประตูโบสถ์วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ถวายเพลพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้วัฒนธรรมไทยทางพระพุทธศาสนาได้รับการเชิดชู อนุรักษ์ พัฒนา ทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนาให้ยังคงความดีงามอย่างยั่งยืนของแก่นความคิดผ่านการจัดการที่ทันสมัย มุ่งมั่นทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งสิ่งอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน วัดศรีโพธิ์ไชย หรือ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา ตั้งอยู่ที่ บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย จัดว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2090 เป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนหมู่บ้านแสงภา ที่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยเมื่อปี พ.ศ. 2375 นั้น มีผู้ริเริ่มเข้ามาตั้งรกราก นั้นเป็น นายพราน ชื่อว่า เซียงภา ข้ามมาจากฝั่งลาวเพื่อมาล่าสัตว์ แต่ก็ได้พบสถานที่ที่ทำเลดี เหมาะกับการตั้งรกราก บ้านเรือนอยู่ เลยได้ชวนชาวบ้านคนอื่นๆ เข้ามาตั้งสร้างบ้านเรือนอยู่ แล้วตั้งชื่อว่าบ้านเซียงภา แต่ต่อมาได้เพี้ยนเป็น แสงภา และต่อมาก็เกิด วัดศรีโพธิ์ชัย ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.

ภาพ : ฉก.ทพ.21
ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ทีมข่าวภูมิภาค

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม