ผบช.กองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 เน้นให้แสวงหาความรู้ เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

วันที่ 5 กันยายน พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ที่ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ (เกาะพระ) นสร.กร. ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของ นักเรียนนายเรือที่ได้มาฝึกที่ นสร.กร. ซึ่งเป็นหน่วยที่มีขีดสมรรถนสูงและมีประสิทธิภาพที่สุดของกองทัพเรือ

โดยหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ นับว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญหลักสูตรหนึ่ง ของนักเรียนนายเรือ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ ความสามารถในการดำน้ำ ด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิด ในระดับที่สามารถปฏิบัติการดำน้ำ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือทางยุทธการ ตลอดจนการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ได้เน้นย้ำกับผู้เข้ารับการฝึก ในการฝึกดำน้ำหากไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย จะทำให้เกิดอันตรายได้ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพากเพียร อดทน มุมานะ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และตั้งใจรับการฝึกอบรมแสวงหาความรู้ให้มากที่สุด ส่วนครูฝึก ขอให้กำกับดูแลให้คำแนะนำและติดตามการปฏิบัติของนักเรียนในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนให้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

​​​​​​​

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม