“บิ๊กอ้อ” ผบช.ภ.6 เปิดอาคารที่ทำการตำรวจเมืองเพชรบูรณ์หลังใหม่ แทนอาคารเดิมที่ใช้งานมายาวนาน

วันนี้ 26 ต.ค.65 พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ สภ.เมืองเพชรบูรณ์หลังใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนภารกิจของ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ตามวิสัยทัศน์ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยืนหยัดความยุติธรรม หนุนนำความโปร่งใส ใส่ใจพิทักษ์ประชาราษฎ์”โดยมี พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ฯลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานแสดงความยินดีจำนวนมาก ขณะที่ พ.ต.อ.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการเข้าปฏิบัติงานอาคาร สภ.เมืองเพชรบูรณ์(หลังใหม่) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา เพื่อให้เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน จึงกำหนดพิธีทำบุญและเปิดอาคารฯ ดังกล่าว

พ.ต.อ.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่าตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เมืองเพชรบูรณ์(หลังใหม่)และโรงจอดรถ รวมเป็นเงิน 31,494,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ก่อสร้างในที่ดินราชพัสดุ เลขที่ 156 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เนื้อที่ 7 ไร่ 78 ตารางวา ซึ่งอาคารที่ทำการเดิมก่อสร้างมาเมื่อประมาณเดือน ม.ค.2561 เป็นเวลา 44 ปี เกิดชำรุดทรุดโทรมมีความคับแคบไม่สอดรับกับโครงสร้างของหน่วยงานระดับสถานีตำรวจขนาดใหญ่เพื่อเป็นการพัฒนาหน่วยงานรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สภ.เมืองเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานราชการที่มีบทบาทและภาระหน้าที่กำกับดูแลประชาชนภารกิจด้านความมั่นคง อำนวยความยุติธรรม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนป้องกันปราบปรามในเขตพื้นที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อีกทั้งต้องดูแลบริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่าง

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 กล่าวว่า สภ.เมืองเพชรบูรณ์หลังนี้เป็นอาคารที่ทำการมีความพร้อมและสง่างาม เห็นได้ว่าการพัฒนาหน่วยงานเป็นการพัฒนาที่ทำได้ยากต้องอาศัยความตั้งใจ ความคิด สติปัญญา ความอดทนต่อสู้ต่อปัญหาอุปสรรคและใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน สภ.เมืองเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานที่อยู่ในแผนการพัฒนาองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่การจัดหาพื้นที่ที่มีขนาดเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ สำหรับเป็นศูนย์กลางการบังคับบัญชาของหน่วยงาน การวางผังอาคารและพื้นที่ใช้งานต่างๆให้สามารถตอบสนองได้ครบถ้วนทุกด้านดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเปิดอาคารที่ทำการได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้มีความเป็นระเบียบ สวยงามและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การให้บริการและการอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ภาพ-ข่าว สมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม