ผจว.ชลบุรี ตรวจสอบ Bike lane รอบสวนป่าสิริเจริญวรรษฯ รุกที่ดินประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ตค.66 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลงข่าวสื่อมวลชนพร้อมให้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบถนนรอบโครงการไบค์เลน ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการสวนป่าเจริญสิริวรรษฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ปัญหา เส้นทาง ปั่นจักรยานรุกล้ำที่ดินประชาชน โดยนายธวัชชัยได้กล่าวว่า ยืนยันผิดก็ต้องผิด ถูกก็ต้องถูก และในวันนี้จะพาสื่อมวลชนเข้าพิสูจน์ความจริงเส้นทางจักรยาน ที่สวนป่าไม่เปิดบริการประชาชนที่อ้างว่าเส้นทางชำรุดเสียหายและเป็นอันตรายกับผู้ใช้บริการ มีการร้องของบประมาณ 16 ล้านบาทเพื่อใช้ในการซ่อมแซม ว่าเส้นทางชำรุดเสียหายตามที่ได้รับรายงานหรือไม่ ภายหลังจากการพาสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบเส้นทางระยะทาง 17 กิโลเมตร พบว่าเส้นทางสภาพถนนนั้นยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีจุดที่จะต้องแก้ไขเพียงบางจุด เนื่องจากมีดินสไลด์ ตกหล่นลงมาในผิวถนน ส่วนต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมปกคลุมผิวถนนนั้นได้ให้ทางอำเภอสัตหีบ ดำเนินการตัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้นักปั่นจักรยานสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ในส่วน ส่วนงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 16 ล้าน ที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอมาปรับปรุงเส้นทางจักรยานต้องพิจารณากันใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์แท้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการไบค์เลน ที่ถูกขุดคุ้ยโดยสื่อมวลชนนั้น เกิดจากได้มีประชาชน ได้ร้องเรียนกับสื่อมวลชน ให้ช่วยตรวจสอบเส้นทางจักรยาน หรือ Bike lane ที่ก่อสร้างรอบๆพื้นที่ สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 20 กิโลเมตร 224 โค้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งขณะนี้ไม่ยอมเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้เส้นทางพื้นที่นี้ มานาน เมื่อมีการสอบถามก็ได้รับคำตอบว่าเส้นทางจักรยานชำรุด เสียหาย เพราะถูกน้ำเซาะ ต้องรอการอนุมัติเงินจากคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดชลบุรี จำนวน 16 ล้านบาท ในการซ่อมทำ ปรับปรุงให้เรียบร้อย และส่งมอบพื้นที่ให้กับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดูแลพื้นที่ต่อไป
ส่วนรายละเอียดการก่อสร้างโครงการนี้ เกิดขึ้นในยุคสมัยนายคมสัน เอกชัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมพลศึกษา ประมาณ 50 ล้านบาท สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นเส้นทางจักรยานให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และสนับสนุนการท่อง เที่ยวและการกีฬา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดชลบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ภายหลังจากมีสื่อมวลชนให้ความสนใจนำเรื่องนี้เสนอในสาธารณะ ในวันนี้(24 ตค) ผู้ว่าแจ้” นายธวัชชัย ศรีทอง ผวจ.ชลบุรี ได้ลงพื้นที่ส่วนป่าเจริญสิริวรรษฯ โดยมี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา นายมีชัย ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 จังหวัดชลบุรี ต.นาจอมเทียน นายประพันธ์ศักดิ์ ขวัญศรี นายช่างรังวัดชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาชี้แจ้งให้ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เส้นทางจักรยาน เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ฝ่ายประชาชนผู้เสียหายได้มอบให้ นายสุรเทพ โตพานิช หรือเสี่ยแอ๊ด อายุ 56 ปี และนายสุพจน์ โตพานิช หรือเสี่ยอู๊ด อายุ 54ปี เจ้าของกิจการร้านอาหารมุมอร่อย เป็นตัวแทนประชาชนที่เสียหายจากจากการทำเส้นทางจักรยานเข้าไปในที่ดินครอบครองเดิม ซึ่งทางด้าน นายประพันธ์ศักดิ์ ขวัญศรี นายช่างรังวัดชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบได้ชี้แจงเบื้องต้นว่า ได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเบื้องต้น พบมีเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. จำนวน 2 แปลงใหญ่ คือ แปลงแรก น.ส.3 ก เลขที่ 452 เนื้อที่ 33 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ส่วนอีกแปลงเลขที่ 453 เนื้อที่ 43 ไร่ 33 ตารางวา รวมทั้งหมดประมาณ 76 ไร่ โดยเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวได้ออกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519

หลังจากที่ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ทราบข้อมูลปัญหาเบื้องต้นจากส่วนราชการ และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเรียบร้อยแล้ว จะต้องเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงได้พูดย้ำเสมอว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงจะต้องพิจารณาไปตามข้อเท็จจริง “ ผู้ใดถูกก็ตองถูก ผู้ใดผิดก็ต้องผิด” ซึ่งหลังจากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่สวนป่าฯพาคณะส่วนราชการ และสื่อมวลชน ขับรถเข้าไปตรวจสอบเส้นทางจักรยาน ระยะทางกว่า 17 กิโลเมตร ปรากฏว่าเส้นทางดี สมบูรณ์ ยังไม่พบว่ามีเส้นทางชำรุดเสียหายแต่อย่างใด มีแต่เพียงบางจุดมีดินภูเขาไหลลงมา มีต้นไม้ปกคลุม เมื่อมีการทำความสะอาด เส้นทางจักรยานก็สามารถให้นักปั่นจักรยานเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนงบประมาณที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดย นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ขอสนับสนุนจำนวน 16 ล้านบาทนั้น โดยให้เหตุผลว่าทางโยธาจังหวัดชลบุรี ได้เข้ามาสำรวจความเสียหายทั้งหมดแล้ว ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมทำ คงจะต้องนำไปพิจารณากันใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวดชลบุรี เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนสบายใจได้ เรื่องนี้จะคอยกำกับดูแล ติดตาม การทำงานของหน่วยราชการให้เกิดความยุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝาย จะไม่มีการบดบังความเป็นจริงอย่างแน่นอน กรกรณีที่ประชาชนร้องว่าถูกบุกรุกที่ดินนี่มีข้อเท็จ จริงอย่างไรเราก็ต้องมาพิสูจน์กันและให้ความเป็นธรรม และ 2.กรณีการใช้ Bike Lane ที่ทำเสร็จแล้วไม่ได้ใช้มีสาเหตุมาจากอะไร กรณีที่ชำรุดเสียหายเราจะซ่อมแซมแก้ไขอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนารมณ์ โดยอนาคตจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อทำแนวป้องกันดินไสลด์หรือดินถล่มที่อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเส้นทางจักรยานนี้ ซึงวันนี้จากการสำรวจโดยรอบเส้นทางสามารถเปิดให้บริการได้ จึงให้ผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้นักปั่นจักรยานเข้ามาใช้บริการได้แล้ว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม