เปิดประวัติ นายสุรพล เกียรติไชยากร กกต. ให้ ใบส้มคนแรกของวงการเมืองไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพล เกียรติไชยากร นักการเมืองอาชีพ ที่ถูก กกต.ให้ใบส้มคนแรกของวงการเมืองไทย ส่งผลให้เส้นทางการเมืองต้องสะดุดลง อย่างไรก็ตามได้พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ เพื่อขอความเป็นธรรม หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาว่านายสุรพลไม่มีความผิด จึงฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดฮอด หลังจากนั้นได้มีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายประมาณ 70 ล้านบาท ต่อมาได้มีการอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้นายสุรพลชนะคดี และให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย 64.1 ล้านบาท ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของศาลฎีกา

สำหรับประวัติ นายสุรพล เกียรติไชยากร เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2482 (อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่)
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา
ปริญญากิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ สาขาการท่องเที่ยว
อาชีวะบริหารการบัญชีชั้นสูง วิทยาลัยสหอาชีวะ กรุงเทพฯ
ระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สถานภาพทางครอบครัวสมรสกับ นางเพ็ญพร (ตันตรานนท์) เกียรติไชยากร มีบุตรธิดารวม 5 คน

ตำแหน่งทางการเมือง
พ.ศ.2566 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ( นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช )
23 ธันวาคม พ.ศ.2550 ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2548 ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( นายสมชาย สุนทรวัฒน์ )
พ.ศ.2544 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( ฯพณฯ ประชา มาลีนนท์ )
รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
พ.ศ.2539 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร )
พ.ศ.2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ) ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีติดตามนโยบาย เขต 10


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายสะพาย รางวัลผลงานดีเด่น
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง สายสพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
พ.ศ.2544 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงมหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
พ.ศ.2539 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
พ.ศ.2538 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปรมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พ.ศ.2537 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
พ.ศ.2536 ได้รับเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง ในวันพ่อแห่งชาติ
พ.ศ.2535 ได้รับโล่ดีเด่นบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กรมป่าไม้

นอกจากนี้ พ.ศ.2533 ได้รับความไว้วางใจจากประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้เป็นประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน เขต 5 ปี ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นนักบุญนักพัฒนาลานนาไทย จากมูลนิธิครูบาศรีวิชัย
พ.ศ.253 ได้รับแหนบคันชีพ จากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์จากกรมทหารเสือวมินทรราชินี
พ.ศ.2531 ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2528 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ.2528 ได้รับแหนบคันชีพจากกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานเหรียญสดุดีลูกเสือชั้น 1
พ.ศ.2527 ได้รับเลือกเป็นผู้นำดีเด่นระดับประเทศ โดยรับโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน
พ.ศ.2527 ได้รับโล่พัฒนาสังคมดีเด่น จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ.2523 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก

ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2535, วันที่ 13 กันยายน 2535, วันที่ 2 กรกฎาคม 2538, วันที่ 6 มกราคม 2544, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548, วันที่ 2 เมษายน 2549, วันที่ 23 ธันวาคม 2550

ผลงานการพัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
-เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2540 ประสานงานและผลักดัน โครงการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เนื้อที่ 80 ไร่ งบประมาณ 8,900,000 บาท
-ปี 2544 ประสานงานและผลักดัน โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทองอินทนนท์) ในเนื้อที่ 590 ไร่ ได้สร้างอาคารหลังแรก งบประมาณ 6,000,000 บาท
-ผลักดันโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 5 และเขต 6
-ผลักดันงบประมาณบูรณะวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร งบประมาณ 8,000,000 บาท
-โครงการขยายถนนและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายจอมทอง-น้ำตกแม่กลาง งบประมาณ 10,000,000 บาท
-นอกจากนี้เร่งรัดให้ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ให้สำรวจออกแบบ โครงการถนนสี่เลนจากอำเภอจอมทอง-อำเภอฮอด ระยะทาง 30 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้ งบประมาณ 860 ล้านบาท

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม