ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร

ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร บูรณาการร่วม ตรวจเรือประมง พาณิชย์ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกทำการประมง

ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร  บูรณาการร่วม ตรวจเรือประมง พาณิชย์ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกทำการประมง  

ในวันที่ 28 ธ.ค.63   ตั้งแต่เวลา09.00 – 12.30 น. ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร และ PSCC จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับชุดสหวิชาชีพของ  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (จังหวัดสมุทรสาคร) บูรณาการตรวจเรือประมง พาณิชย์ จำนวน 13 ลำ ที่เข้าร่วมโครงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกทำการประมง  ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ PO ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 (สิ้นสุดเวลา 1200) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ว.โชคชัยเจริญทรัพย์ (287433927)

2) ก.เพชรกินรี (317400468)

3) เพชรกินรี (277432628)

4) โชคบริบูรณ์ชัย (397402628)

5) ไพบูลย์ประภัทร (257521473)

6) ศิลาแก้ว 4 (307400107)

7) เพชรสินสุวรรณ 2 (267431280)

8) ดีเด่นดวง 1 (177409983)

9) ดีเด่นดวง 2 (493100089)

10) ดีเด่นดวง 3 (463300308)

11) ส.ทองอุดมทรัพย์ 4 (270929640)

12) ง.ชัยเจริญนาวา (337402642)

13) ชัยเจริญนาวา 4 (017401144)

        ทั้งนี้เรือกลุ่มดังกล่าวได้แล่นออกจากจุดจอดเรือ ไปยังแหล่งทำการประมงยกเว้น เรือ ส.ทองอุดมทรัพย์ 4 ที่ขอกลับเข้ามารับเสบียงที่ท่าฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ สห.ทร.และกรมประมง ควบคุมการดำเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปลอดเชื้อฯ ในทุกขั้นตอน ปัจจุบัน คงเหลือเรือประมงที่รอฟังผลตรวจบริเวณจุดจอด จำนวน 35 ลำ ภายใต้การควบคุมของเรือ ต.267

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ได้กำชับในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด

     ในการนี้ สื่อมวลชนภาครัฐได้เดินทางมาถ่ายทำขั้นตอนการ ปฎิบัติงานในทะเล  ในครั้งนี้เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนได้รับรู้ รับทราบด้วย

พัชรพล ปานรักษ์ รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ