ทหารขอนแก่นบุกไร่ข้าวโพดช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด

ทหารขอนแก่นบุกไร่ข้าวโพดช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด “ ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

กลุ่มเกษตรกรชาวสวน ไร่ข้าวโพด จ.ขอนแก่น กำลังประสบปัญหาข้าวโพดราคาตกต่ำเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คนไม่ค่อยเดินทางออกจากบ้าน ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิต ทำให้ยอดขายลดลงอย่างมาก พิษโควิด-19 ระบาดรอบนี้หนักกว่าครั้งก่อนมาก ทำให้ชาวสวนต้องลดราคาลงเหลือกิโลกรัมละ 5 – 7 บาท จากปีที่ผ่านมาเคยขายได้กิโลกรัมละ 10 -15 บาท

พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ( ผบ.ร.8 ) มีความห่วงใยต่อเกษตรกรชาวสวนข้าวโพดที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน ที่ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถมารับซื้อที่สวนโดยตรงกับเกษตรกรถึงสวน หากปล่อยไว้นานจะทำให้ผลผลิตเสียหายและขาดทุน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรตามโครงการทบ.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”เข้าให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วย ด้วยการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว และการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

โดย ร.อ.สุนทร หัสโรค์ ผู้บังคับกองร้อยลาดตะเวน และเฝ้าตรวจ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น สนองตอบนโยบาย ผบ.ร.8 และ กองทัพบกอย่างต่อเนื่อง นำกำลังพลลงพื้นที่ เข้ารับซื้อไปเข้ารับข้าวโพด จากนายอำนาจ อินทรโถ จำนวน 250 กิโลกรัม เกษตรกรในพื้นที่ บ้านคุ้มป่าพร้าว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งหน่วยรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรถึงในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารให้กับกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่ม ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 “ ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ระลอก 3) และไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ ออกจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อหรือท้องตลาดได้ตามปกติ.

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8

เรื่องที่คุณอาจสนใจ