รองแม่ทัพภาคที่ 2 รุดเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง

นครพนม – รองแม่ทัพภาคที่ 2 (2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง ประจำปี 2564

วันที่ 24 ก.ค.2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 (ผบ.มทบ.210) และ พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) พร้อมผู้บังคับบัญชา นายทหาร และกำลังพลภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง ให้การต้อนรับ พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจสอบและประเมินผลตามโครงการปรับปรุงการดูแลและเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้จนถึงระดับกองร้อยประจำปี 2564 ในการดำเนินการตามวงรอบการส่งกำลังให้ถูกต้องครบถ้วน ในเรื่องการเสนอความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา การจำหน่าย และการควบคุม ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกองทัพภาคที่ 2 โดย รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง เพื่อแสดงความเคารพวีรกรรมพระยอดเมืองขวาง ที่มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ยกย่องในฐานะวีรบุรุษผู้รักชาติสืบไป จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบจาก ทภ.2 และเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร และเข้าตรวจคลัง , โรงนอน, โรงประกอบเลี้ยง,การสร้างและซ่อมแซมอาคาร ของ มทบ.210 และ ร.3 พัน.3

จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการฝึกทหารใหม่ของ ร.3พัน.3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการฝึก และการดูแลทหารใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้การฝึกและพักอาศัยให้อยู่ในระบบปิด แบบ Bubble and Seal จำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเท่านั้น ตามมาตรการการรับทหารกองประจำการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและทางสาธารณสุขจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด ความพร้อมด้านการฝึกแบบ New normal และที่สำคัญได้ให้คำแนะนำตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการฝึกภายใต้มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 มาตรการที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มของหน่วยฝึกทหารใหม่ในค่ายพระยอดเมืองขวาง ตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มอบให้กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการฝึกทหารใหม่ ให้มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อและเป็นไปตามที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.

ภาพ : ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม