หน่วยแพทย์ พอ.สว.จ.ศรีสะเกษ รับประทาน “ซิโนฟาร์ม” ฉีดให้พี่น้องชาว อ.กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ-ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.จ.ศรีสะเกษ เพื่อฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนชาว อ.กันทรลักษ์

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางนุชสุดา เหลืองสกุลไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ นายปวิช รัตวาลย์ ปลัดอาวุโส อ.กันทรลักษ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดในวันนี้เป็นวัคซีนที่ จ.ศรีสะเกษได้รับจัดสรรวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม พอ.สว.จาก ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีประชาชนชาว อ.กันทรลักษ์ กลุ่มเปราะบาง พากันมาฉีดวัคซีนจำนวนมาก โดยมี นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และ นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับ

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ กล่าวว่า การจัดให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม พอ.สว.ในวันนี้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่า มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและเป็นพื้นที่กว้างของโรคไวรัสโควิด-19 มีประชาชนเสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น สูงอายุ มีโรคประจำตัว ติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น เพื่อลดการแพร่กระจายและควบคุมโรค รัฐบาลโดย ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการหลายอย่าง หนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยการฉีดวัคซันให้ครอบคลุมประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 70% ซึ่งทาง อ.กันทรลักษ์ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนมาแล้วเป็นเวลา 45 วัน รวมวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นวัคซีน sinovac ,astrazeneca สำหรับบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า กลุ่ม 608 และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนทั่วไป รวมฉีดได้ 48,190 ราย จากเป้าหมายทั้งหมดประมาณ150,000 ราย กลุ่ม 608 จำนวน 12,516 ราย และพบว่ากลุ่มที่เข้าถึงบริการได้น้อย อีกกลุ่มคือ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง จากข้อมูล อ.กันทรลักษ์มีประชาชนกลุ่มนี้จำนวน กว่า 6,000 ราย

นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.ศรีสะเกษได้รับจัดสรรฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม พอ.สว. จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งแรกในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นั้น คณะกรรมการวัคซีนอำเภอกันทรลักษ์ ได้จัดให้บริการแก่ผู้พิการ จำนวน 50 ราย ในวันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ครั้งนี้ได้รับจัดสรรครั้งที่ 2 โดยรับเป็น 2 งวด งวดที่1 จำนวน 400 โดส จัดให้บริการผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่สามารถเดินทางได้มารับบริการที่หน่วยฉีดวัคซีนหอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 350 ราย และจัดทีมฉีดให้ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน จำนวน 50 ราย งวดที่2 ได้รับจัดสรร 200 โดส รับวัคซีนในวันที่ 6 กันยายน 2564 แผนจัดให้บริการฉีดในวันที่ 7 กันยายน 2564

ทางด้าน นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิก- 19 มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน ให้ได้มากกว่า 70% ซึ่ง อ.กันทรลักษ์ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเกือบ 2 เดือน ครั้งนี้ จ.ศรีสะเกษ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้มีการจัดสรรให้กลุ่มเป้าหมายในทุก ๆอำเภอ โดย อ.กันทรลักษ์เป็นอำเภอขนาดใหญ่ ประชากรและกลุ่มเป้าหมายเยอะที่สุด ในการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าอำเภออื่น ๆ เมื่อได้รับจัดสรรวัคซีนมาแล้ว ทาง จ.ศรีสะเกษ จะได้เร่งกระจายให้ทั่วถึงและเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามตนขอให้ประชาชนชาว อ.กันทรลักษ์ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ห่างไกลจากโรคไวรัสโควิด-19.

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ