ผวจ.โคราช มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้ประชาชนชาวอำเภอวังน้ำเขียว

นครราชสีมา-มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวอำเภอวังน้ำเขียว

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครราชสีมา เชิญผ้าห่มกันหนาวและเวชภัณฑ์ยาพระราชทาน จำนวน 660 ชุด มอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศหนาวเย็น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้จังหวัดนครราชสีมา มีอากาศหนาวเย็นในหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งอยู่ติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน นำมาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวกว่า 5,000 ครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ แจกจ่ายเครื่องกันหนาวไปแล้วบางส่วนในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวและเวชภัณฑ์ยาพระราชทาน จำนวน 660 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เพื่อคลายความเดือดร้อนช่วงหนาวนี้.

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ