ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคเสรีรวมไทย พร้อมอาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวชลบุรี

วันที่ 29 กันยายน 65 นาย ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคเสรีรวมไทย ได้เดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกกฎ ระเบียบ ให้ว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายภายใน 180 วันก่อนการเลือกตั้ง จึงได้นำเอกสารขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อจะได้ดำเนินการหาเสียงทางเฟสบุ๊ก หรือสื่อออนไลน์ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

นายณพลกล่าวว่า พรรคเสรีรวมไทยได้มีการวางตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี เกือบทั้งหมดแล้ว และตนได้ถูกวางตัวให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเขต 2 ชลบุรี พื้นที่เบื้องต้นเท่าที่ทราบคือเทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อการเตรียมความพร้อมในการอาสารับใช้ประชาชน พร้อมทั้งนำนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยมาแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบ ประกอบการพิจารณาการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนภายใต้กรอบและกติกาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ช่วงนี้เข้าเขต 180 วันแล้ว ได้มีข้อห้ามที่ชัดเจนคือ ห้ามแจกของหรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นเหตุจูงใจให้ไปลงคะแนน หรือไม่ให้ไปลงคะแนน จึงอยากแจ้งให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้รับทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวชลบุรีจะให้การสนับสนุน และเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในนามของพรรคเสรีรวมไทย เข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม