ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคเสรีรวมไทย พร้อมอาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวชลบุรี

วันที่ 29 กันยายน 65 นาย ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคเสรีรวมไทย ได้เดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกกฎ ระเบียบ ให้ว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายภายใน 180 วันก่อนการเลือกตั้ง จึงได้นำเอกสารขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อจะได้ดำเนินการหาเสียงทางเฟสบุ๊ก หรือสื่อออนไลน์ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

นายณพลกล่าวว่า พรรคเสรีรวมไทยได้มีการวางตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี เกือบทั้งหมดแล้ว และตนได้ถูกวางตัวให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเขต 2 ชลบุรี พื้นที่เบื้องต้นเท่าที่ทราบคือเทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อการเตรียมความพร้อมในการอาสารับใช้ประชาชน พร้อมทั้งนำนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยมาแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบ ประกอบการพิจารณาการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนภายใต้กรอบและกติกาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ช่วงนี้เข้าเขต 180 วันแล้ว ได้มีข้อห้ามที่ชัดเจนคือ ห้ามแจกของหรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นเหตุจูงใจให้ไปลงคะแนน หรือไม่ให้ไปลงคะแนน จึงอยากแจ้งให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้รับทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวชลบุรีจะให้การสนับสนุน และเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในนามของพรรคเสรีรวมไทย เข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กศน.เมืองชลบุรี จัดกิจกรรม White Zone ปลอดสารเสพติด หนุนเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กศน.เมืองชลบุรี จัดกิจกรรม White Zone ปลอดสารเสพติด หนุนเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Read More »

ผู้ประกอบการรวมตัวร้อง กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เครื่องหมายฮาลาล เอารัดเอาเปรียบคนไทย มีรายได้เพียบแต่ไม่เสียภาษี

ผู้ประกอบการรวมตัวร้อง กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เครื่องหมายฮาลาล เอารัดเอาเปรียบคนไทย มีรายได้เพียบแต่ไม่เสียภาษี

Read More »

ข่าวยอดนิยม