จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ชำแหละสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสบริหารขาดทุนทุกปี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ได้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และต้องการให้มีการปรับปรุง เนื่องจากการบริหารหลายปีที่ผ่านมา ประสบปัญหาการขาดทุน โดยกล่าวว่า จากการตรวจสอบรายงานประจำปี 2565 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. หรือ Thai Public Broadcasting Service (TPBS) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตนมองว่า พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มาตรา 12 ได้มีการระบุรายได้ของ TPBS จะมาจากภาครัฐ 1.5 เปอร์เซ็นต์จากภาษีสุรา และบุหรี่ แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถจะทบทวนทุก 3 ปี ขณะนี้เงินบำรุงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีประมาณ 2,090 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา นอกจากนี้ยังมองว่าการมีส่วนรวมของประชาชน โดยเจตนาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ อยากให้ผังรายการและการจัดทำรายการเป็นไป เพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และยังมีการกำหนดไว้ในมาตรา 45 ให้ประธานคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้แต่งตั้ง สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยให้มีผู้ชมทั้งสิ้น 50 คน และแบ่งออกเป็น 5 ภาคๆ ละ 10 คน

แต่ที่เห็นปัญหาในขณะนี้คือ การแบ่งออกเป็น 5 ภาค อาจจะไม่เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริง เห็นได้จากทางภาคอีสานมีประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนได้ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นหรือ 1 ใน 5 ของประชากรอาจจะไม่เหมาะสม จึงมองว่าการรับฟังตัวแทนของประชาชนของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการอาจจะไม่ทั่วถึงอย่างแท้จริง และจากการอ่านรายงานของ TPBS พบว่ามีการฟังแต่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการอย่างเดียว จึงอยากให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงด้วย

นอกจากนี้จากการรายงานของ TPBS ในปี 2565 จากการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบว่ามีหมายเหตุการรายงานเกี่ยวกับการเงินแต่อย่างใด ซึ่งการส่งรายงานงบการเงินจะต้องมีหมายเหตุ ถ้าไม่มีเมื่อมีการอภิปรายจะขาดสาระสำคัญไป และจากการตรวจค้นไปถึงปี 2562 พอเห็นภาพรวมงบการเงินของ TPBS ในปี 2562 มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 400 กว่าล้านบาท หลังจากปี 2563 เป็นต้นมา มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายตลอด บางปี 100 กว่าล้าน และล่าสุดปี 2565 พบว่ามีรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย 250 ล้านบาท และเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะมีเงินเข้ารัฐมากกว่า 2,090 ล้านบาทแล้ว จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ TPBS จะมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายติดต่อกันมาหลายปี

“จากการที่ไม่มีหมายเหตุประกอบงบการเงินของ TPBS ที่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถดูรายละเอียดได้ครบถ้วน และเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายการของ TPBS จากปี 2562 มีรายจ่ายประมาณ 700 กว่าล้านบาท แต่ในปี 2565 มีรายจ่ายในการจัดทำรายการสูงถึง 1,160 กว่าล้านบาท มีข้อสังเกตุพบว่าการจ้างผู้จัดทำรายการภายนอกเพิ่มขึ้น อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายของ TPBS เพิ่มขึ้น ทำให้ผมมีความกังวลในการบริหาร TPBS ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ แต่ทำรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง” นายจิตติพจน์กล่าว

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม