สพป.กาญฯ เขต 2 สร้างบ้านสานฝันให้นักเรียนยากจน ตามโครงการ สร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท

สพป.กาญฯ เขต 2 สร้างบ้านสานฝันให้นักเรียนยากจน ตามโครงการ สร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท

สพป.กาญฯ เขต 2 สร้างบ้านสานฝันให้นักเรียนยากจน ตามโครงการ สร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565

ตามนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติลงสู่เขตพื้นที่การศึกษาที่สำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ความปลอดภัย 2.โอกาส 3.คุณภาพ 4.ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยนั้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนในสังกัดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ตามนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติลงสู่เขตพื้นที่การศึกษาที่สำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ความปลอดภัย 2.โอกาส 3.คุณภาพ 4.ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยนั้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนในสังกัดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

โดยบ้านหลังที่ 2 นั้นสร้างให้ครอบครัวของ ด.ญ.อุษณียาภรณ์ ภู่ระหงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในการช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมิดชิด ปลอดภัย ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคทุกส่วนต่างๆ ซึ่งโรงเรียนวัดหนองโรงเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ นำโดยนางสาวศศิมาพร คชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนวัดหนองโรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองโรง ผู้นำชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ทางพระครูสุพัฒนกาญจนกิจ เจ้าคณะตำบลดอนขมิ้น เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น พร้อมด้วยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ยังได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสานอกสถานที่ ในรายวิชาพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์ของพระนิสิตหลักสูตรบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ ป.บส., โดยได้มีความเมตตาช่วยเหลือในส่วนของงบประมาณ เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวนักเรียนอีกด้วย

ธวัชชัย สุขุม / กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าว จ.กาญจนบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ