หลวงพ่อพุฒ-นายอำเภอภูสิงห์ นิมนต์คณะสงฆ์ 17 วัดกัมพูชา ร่วมพิธีทำบุุญตักบาตรวันวิสาขบูชา 2 แผ่นดิน

ศรีสะเกษ-หลวงพ่อพุฒร่วมกับนายอำเภอภูสิงห์นิมนต์คณะสงฆ์ 17 วัดกัมพูชาร่วมพิธีทำบุุญตักบาตรวันวิสาขบูชา 2 แผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา นายบุญชู บุดดาห์ อดีตวัฒนธรรม อ.ภูสิงห์ และคณะได้เดินทางไปที่ที่ว่าการ อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพื่อไปพบกับ พระอธิการพาน สีนาน เจ้าคณะอำเภออัลลองเวง พร้อมด้วย นายฮอ จิน วีระยุทธ นายอำเภออัลลองเวง น.ส.เนียง ณ กะมล รองนายอำเภออัลลองเวง นายซับ เยือน ประธานช่องสะงำ จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพื่อนิมนต์คณะสงฆ์กัมพูชา จำนวน 17 วัด ในเขต อ.อัลลองเวง รวมทั้งได้เชิญนายอำเภออัลลองเวง และคณะ ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ซึ่งกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 พ.ค.65 ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดย พระครู พาน สีนาน เจ้าคณะอำเภออัลลองเวง ได้รับนิมนต์ที่จะนำคณะสงฆ์ทั้ง 17 วัด รวมทั้งนายอำเภออัลลองเวงจะได้นำประชาชนชาวอัลลองเวง ไปร่วมพิธีวันวิสาขบูชาที่วัดไพรพัฒนา เพื่อเป็นการร่วมกันทำบุญตักบาตรระหว่าง 2 ชาติ ไทย – กัมพูชา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้

พระอธิการพาน สีนาน เจ้าคณะอำเภออัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า อาตมาก็รู้สึกยินดีและดีใจที่ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) ได้มาประชุมและได้นิมนต์ไปร่วมกิจกรรมวัน วิสาขบูชาในวันที่ 14 พ.ค. 2565 ซึ่งทางคณะสงฆ์ของอำเภออัลลองเวง ได้จัดเตรียมการที่จะนำพระสงฆ์ จำนวน 17 รูป ประชาชนจำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่ 12 คน รวมเป็น 59 คนไปเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกัมพูชา – ไทย โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา

นายฮอ จิน วีระยุทธ นายอำเภออัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมระหว่างอ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชาและ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย ที่ได้มาร่วมหารือกันในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา ซึ่งการประชุมก็เป็นไปด้วยดี ตนจะได้ทำเรื่องขออนุญาตไปทาง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชาเพื่อขออนุญาตไปเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดไพรพัฒนาตามลำดับต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่าง อ.อัลลองเวง และ อ.ภูสิงห์ เพราะว่าสถานการณ์ โควิด-19 ของทั้ง 2 ประเทศได้คลี่คลายลงแล้วในระดับหนึ่ง ทำให้เราทั้ง 2 อำเภอสามารถร่วมมือกันแลกเปลี่ยนทางประเพณี วัฒนธรรมและศาสนาได้ ตนหวังว่าหลังจากที่เราได้เปิดด่านช่องสะงำมาแล้วก็จะมีการผลักดันให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ประเพณีและสังคมให้ประชาชนทั้ง 2 ชาติ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยผ่านทางช่องผ่านแดนช่องสะงำ ที่ทั้ง 2 ประเทศจะได้ใช้ร่วมกันเหมือนดังเช่นที่ผ่านมา

จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า เนื่องจากว่าทาง อ.ภูสิงห์ จะได้จัดพิธีนุ่งผ้าไทยใส่บาตรในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา ประกอบกับว่าทางช่องสะงำของเราได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปกติแล้วจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ ก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี แต่ว่าปีนี้ผ่านเดือนมกราคมมาแล้วและไม่ได้มีการทำบุญตักบาตร เนื่องจากว่ามีการปิดช่องสะงำมาถึง 2 ปี หากจะต้องรอถึงปี 2566 ก็จะนานไป ตนจึงได้มาเชิญนายอำเภออัลลองเวงและชาวกัมพูชา ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา ร่วมกับชาว อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย ในวันวิสาขบูชาปีนี้ และในโอกาสที่มีการเปิดด่านช่องสะงำอย่างเป็นทางการด้วย

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า โดยทางวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษได้ร่วมกับอำเภอภูสิงห์ ได้จัดทำโครงการนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา ประกอบกับทาง จ.ศรีสะเกษกับ จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชาได้มีการเปิดด่านถาวรช่องสะงำเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ถือโอกาสมากราบนิมนต์คณะสงฆ์ที่ อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้ขึ้นไปร่วมพิธีในการเวียนเทียนและทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2565 มีการบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน วันที่ 14 พ.ค. 2565 ได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ขึ้นไปร่วมพิธี โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน และทำบุญตักบาตร ซึ่งจะทำให้ประชาชนทางฝั่งกัมพูชาประเทศไทยและประชาชนทางฝั่งประเทศไทย โดยเฉพาะ อ.อันลองเวงและ อ.ภูสิงห์ จะได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาที่วัดไพรพัฒนาและโอกาสนี้ จึงขอบอกกล่าวเจริญพรถึงญาติโยมทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยทุกคนทุกท่าน ได้ไปร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขอเจริญพร.

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม