สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มผู้บริหาร-บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเสริมสร้างและรักษาวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 193 คน โดยมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมี น.ส.สมพรศรี ชาติมนตรี นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิลาศ วรรณแสง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 น.ส.อมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การอบรมเสริมสร้างและรักษาวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วยในสังกัดขึ้นในวันนี้ ได้สอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้อย่างถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งยังสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ “ความมีระเบียบ จะก่อให้เกิดวินัย และชาติที่มีระเบียบวินัย สามารถจะสร้างความสำเร็จทุกอย่างได้” ขอขอบคุณคณะผู้จัดการอบรม และวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการดำรงตนในหน้าที่ราชการ และขออวยพรให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ข่าว / ภาพ ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กาญจนบุรี เปิดท่องเที่ยวแนวใหม่เชิงสุขภาพ ตามรอยอารยวิถีกาญจน์ เมืองศรีชัยยะปุระ

กาญจนบุรี เปิดท่องเที่ยวแนวใหม่เชิงสุขภาพ ตามรอยอารยวิถีกาญจน์ “เมืองศรีชัยยะปุระ” นำจุดเด่นทางท่องเที่ยว จุดเช็คอินท์แนวไทยขอม ศาสตร์ดูแลสุขภาพแผนไทย อาหารพื้นบ้านกาญจนบุรี เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กาญจนบุรีในแต่ละยุคสมัย และการล่องเรือโบราณ”เดอะแคว ศรีชัยยะปุระ”เพื่อชมวิถีชีวิตริมน้ำและทิวทัศน์ จุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย แควน้อย และแควใหญ่ รวมเป็นแม่น้ำแม่กลอง

Read More »

กองทัพทหารเรือร่วมประชุมองค์กร ร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

กองทัพทหารเรือร่วมประชุมองค์กร ร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

Read More »

ข่าวยอดนิยม