อนุ กมธ. คุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ถกผู้ตรวจสอบบัญชีเอาเปรียบลูกค้า ลงนามรับผิดชอบ

วันที่ 14 มีนาคม ที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รองประธานคณะอนุกรรมการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในการประชุมพิจารณาเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค กรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเอาเปรียบลูกค้า โดยบังคับให้ลูกค้าต้องลงนามหนังสือรับรอง

โดยในที่ประชุมได้มีการถกเถียงในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับลูกค้าจะต้องลงนามในหนังสือรับรอง โดยทางตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องนี้ลูกค้าจะต้องลงนามหรือไม่ก็ได้ โดยทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้บังคับแต่อย่างใด

ทางด้านนายจิตติพจน์ จึงได้เสนอกับทางตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ว่า ในเรื่องนี้หากลูกค้าไม่ต้องการลงนามหรือไม่ก็ได้นั้น อยากให้มีการออกระเบียบมาให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้านำไปปฏิบัติ การที่กล่าวมาลอยๆ นั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง และอาจจะส่งผลกระทบต่อกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้ เมื่อทางกระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีความพร้อม

ก็ขอให้เลื่อนการใช้กฎหมายออกไปก่อน เพราะผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตใช้อำนาจเกินขอบเขต อยากให้มีการประกาศให้ชัดเจน อาจจะออกเป็นระเบียบหรือกฎกระทรวงแล้วจึงนำมาปฏิบัติจะดีกว่า หากเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง ก็จะเกิดผลกระทบต่อกระทรวงพาณิชย์

ภาพ/ข่าว นภชนก (เมย์) เหมือนนามอญ 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม