สกัดโควิด! ขนส่งศรีสะเกษ ร่วมคัดกรองผู้โดยสาร ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส

สกัดโควิด! ขนส่งศรีสะเกษ ร่วมคัดกรองผู้โดยสาร ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานขนส่ง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่ง จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและรถโดยสารระหว่างจังหวัดที่เข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยได้มีการร่วมบูรณาการกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ) และร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์)ในการคัดกรองผู้โดยสาร ทำความสะอาดมือ และตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสแต่อย่างใด

นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า ในการดำเนินการดังกล่าว สรุปผลการดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ดังนี้ 1.สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 199 คน จากรถ 55 เที่ยว ตรวจผู้โดยสารขาออกจำนวน 252 คน จากรถ 53 เที่ยว 2.สถานีขนส่งผู้โดยสาขาอำเภอกันทรลักษ์ ตรวจผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 72 คน จากรถ 23 เที่ยว ตรวจสอบผู้ โดยสารขาออกจำนวน 95 คนจากรถ 22 เที่ยว 3.จัดให้ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ และผู้บริการลงทะเบียนเข้า(check-in)เมื่อขึ้นรถ และลงทะเบียนออก(check-out)เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง

ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนี้แล้วผู้ตรวจการและเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) ได้มีการดำเนินการดังนี้ พนักงานขับรถ ผู้บริการและผู้โดยสารทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย มีจุดบริการล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับผู้โดยสารก่อนขึ้นรถ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการทำความสะอาดผิวสัมผัส ภายในรถ เช่นมือจับประตูรถและประตูห้องน้ำ มือจับราวบันไดรถ และเบาะนั่งทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ตรวจสอบผู้โดยสารรถสายที่ 589- 203 อุบลราชธานี-พัทยา ออกจากอุบลราชธานี มีผู้โดยสารจำนวน 7 คน สายที่ 589-408 อุบลราชธานี-พัทยา ออกจากพัทยามีผู้โดยสาร 9 คน สายที่ 588-235 อุบลฯ- ระยอง ออกจากอุบลราชธานี มีผู้โดยสาร จำนวน 14 คนและสายที่ 7-5 กรุงเทพฯ-ช่องเม็กออกจากกรุงเทพมหานคร มีผู้โดยสาร จำนวน 12 คน พบพนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร มีการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)ตามมาตรการของทางราชการอย่างเข้มงวดเต็มที่.

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ