เลือกตั้ง กก.สหกรณ์ฯครูโคราช “ทอง” ชูนโยบาย ทีมรักษ์สหกรณ์ การเงินสภาพคล่อง

“ทอง” ชูนโยบาย ทีมรักษ์สหกรณ์ เข้มแข็ง มั่นคง การเงินสภาพคล่อง เชิญชวนสมาชิกมาเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช ชุดที่ 64

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เปิดเผยถึงความเป็นมาของสหกรณ์แต่เดิมสหกรณ์มีชื่อว่า“สหกรณ์ครูนครราชสีมา จำกัดสินใช้”ประเภทออมทรัพย์และเครดิต สำหรับคนมีเงินเดือนตามใบสำคัญรับจดทะเบียนหมายเลข 6/10663 ของกระทรวงสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2500 ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด” ประเภท “สหกร์การธนกิจ” ตามใบสำคัญการจดทะเบียนกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เลขที่ 6/10663 (ใช้เลขทะเบียนเดิม) ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2499 มีคณะผู้ก่อการจำนวน 68 คน ได้จัดประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนสุรนาร โดยมีศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมได้เลือกบุคคล 10 คน เป็นผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์คือ นายจันทร์ สิทธิประณีต (ศึกษาธิการาจังหวัด), นายเสถียร น.ภัทรมูล, น.ส.ลาวัลย์ ถนองจันทร์, นายคิด เลิศศิริก้องสมุท, นางวัลลา นุกูลชิต, นายจันทร์ ทองอิสาน, นายชำนิ อุนาพรหม, นายอุทิศ สิงหเรศร์, นายกุดั่น พินิจไชย, และน.ส.ถนอมจิตต์ สุคนธนารถ ที่ทำงานครั้งแรกใช้ชั้นบนของห้องพัสดุสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (อาคารไม้หลังศาลากลางจังหวัด) ในปี 2508 ได้สร้าง อาคาร ค.ส.ล. ขนาดสองชั้นในที่ดินราชพัสดุ (หลังศาลกลางจังหวัด) โดยชั้นบนใช้เป็นที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนชั้นล่างใช้เป็น สำนักงานสหกรณ์ และต่อมาในปี 2512 จังหวัดต้องการใช้ที่ดินสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการจึงให้รื้อ และไปสร้างใหม่ที่ราชพัสดุ ถนนมหาดไทย (ติดสถานีกาชาด 4 นครราชสีมา) โดยชั้นบนเป็นส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนชั้นล่าง เป็นของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2530 ได้มีการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ในเนื้อที่ 127 ตารางวา (ตารางวาละหนึ่งหมื่นบาท) รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท อาคารเลขที่ 51/25 ถนนโยธา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ได้ย้ายมาตั้งที่ เลขที่ 669 ถนน ราชสีมา – ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดเผยว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 64 ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.2542 โดยมีกรรมการทั้งหมดสิ้น 15 คน แต่ได้หมดวาระลง 7 คน จึงต้องมีการเลือกตั้งตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ โดยมีกลุ่มทีมงานรักษ์สหกรณ์ฯอาสารับใช้ ประกอบด้วย นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง เบอร์ 1 นายสนอง ฝ่ายโชคชัย เบอร์ 2 นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี เบอร์ 3 นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์ เบอร์ 4 นายวีระ โรจน์หิรัญ เบอร์ 5 นายปริญญา ประจง เบอร์ 6 และนายพงพันธ์ มาแสวง เบอร์ 7 ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 64 พ.ศ.2564 เวลา 09.00-15.00 น.

ทั้งนี้ได้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกจำนวน 20,840 ราย โดยทุกอย่างที่เป็นผลกำไรของสหกรณ์ จะเอามาเป็นปั่นผลให้กับสมาชิก ซึ่งปีที่แล้วได้กำไรประมาณ 1,384 ล้าน จ่ายปั่นผล 5.70 และเฉลี่ยคืน 9 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินทั้งหมด 191 ล้านบาท ในส่วนการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นครูซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ ที่จะลดหนี้สินครู ให้อยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ โดยเป็นไปตามแนวคิด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้พูดถึง เรื่องเศรษฐกิจและปัญหาหนีสิ้นเกษตรกร ปัญหาหนี้ครัวเรือน และปัญหาหนี้ทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ทหาร ตำรวจ พยาบาลและครู ทั่วประเทศมีกว่า 7 แสนคน มีปัญหาในเรื่องของการกู้เงิน ซึ่งจะมีครูน้อยคนที่ไม่กู้ประมาณ ประมาณ 1 แสนกว่าคน หรือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นหนี้กันหมด ประมาณ 1.4 แสนล้าน ซึ่งแต่ละคนเป็นหนี้ไม่เท่ากัน ส่วนเจ้าหนี้ครู คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทั้งประเทศ 108 แห่ง พบว่าครูเป็นหนี้จำนวนมาก และเจ้าหนี้ที่รองลงมา คืนธนาคารออมสิน ซึ่งข้อมูลวันที่ 30 กันยายน อยู่ที่ 339,000 กว่าล้าน ซึ่งตนเป็นประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานอนุในการแก้ปัญหาของสภา จะเห็นตัวเลขทั้งหมด จึงต้องหาวิธีในการแก้ไขช่วยและแก้ไขปัญหา ซึ่งจากการพูดคุยกับธนาคารออมสิน เรื่องออมสินจะฟ้องครู จึงขออย่าเพิ่งฟ้อง ไม่ว่าจะเป็นหนีทั้งสหกรณ์และธนาคารออมสิน ต้องมีการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาสามารถช่วยได้ 100 กว่าคน เป็นเงิน 170 กว่าล้าน โดยไม่ถูกฟ้องล้มละลาย ไม่ยึดทรัพย์ บางรายผู้ค้ำประกัน ก็ถูกฟ้องด้วยเช่นกัน ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตครูให้เกิดใหม่ ไม่ต้องออกจากราชการ ไม่ต้องถูกฟ้องประณามทางสังคม ครูก็ดีใจ ที่มีคนมาช่วย นี้คืนสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 64 พ.ศ.2564 เวลา 09.00-15.00 น.จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด โดยใช้ระบบซูม ก็ขอเชิญพี่น้องสมาชิกออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีการแข่งเขตออกทั้ง 86 หน่วย กระจายทั้ง 32 อำเภอ ซึ่งใช้ระบบไอทีเข้ามาอยู่ในระบบในการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันโควิด 19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้.

ภาพ-ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม