กกล.สุรศักดิ์มนตรี ออกประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเดินเท้าบุกหอกระจายข่าวหมู่บ้านลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเดินเท้าบุกหอกระจายข่าวหมู่บ้านลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ในพื้นที่ บ.ดอนกลาง หมู่ที่ 6 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้กองทัพบกริเริ่ม “การรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์” ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 เพื่อเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ด้านการปฏิรูปของกองทัพและเพิ่มความหลากหลาย รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชายไทยสมัครเป็นทหาร รับใช้ประเทศชาติต่อไป

สำหรับในปี 2565 นี้ กองทัพบกยังคงสานต่อนโยบายการสมัครใจเป็นทหาร โดยจะเริ่มการรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยเปิดรับสมัครเฉพาะชายไทย อายุ 18 – 20 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2545 – 2547) ที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการ และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2536 – 2543) ที่ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ ทุกประเภท ให้สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ เป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นการรับสมัครก่อนการตรวจเลือกฯ ตามปกติ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในหน่วยทหารได้ โดยไม่จำกัดหน่วยทหารภายในพื้นที่มณฑลทหารบกเดียวกัน และจะได้เข้ากองประจำการ ในผลัดที่ 1/65 (1 พฤษภาคม 2565) ทั้งนี้กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกจะดำเนินการในช่วงวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มณฑลทหารบก 35 แห่งทั่วประเทศ

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากจากประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้การรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ อย่างทั่วถึง ทั้งยังได้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ระบบออนไลน์ เชื่อมความสัมพันธ์ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น “เพราะกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” “เพราะเราคือทหารพรานลูกอีสาน หัวใจเพื่อประชาชน”.

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ฉก.ทพ.21

เรื่องที่คุณอาจสนใจ