พราน26 เดินท้าวมอบรถวีลแชร์ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้ผู้ป่วยติดเตียงแทนความห่วงใยจากกองทัพบก

พราน26 เดินท้าวมอบรถวีลแชร์ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้ผู้ป่วยติดเตียงแทนความห่วงใยจากกองทัพบก

พราน26 เดินท้าวมอบรถวีลแชร์ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้ผู้ป่วยติดเตียงแทนความห่วงใยจากกองทัพบก

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่าจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 2563 แล้วโดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบโดยทั่วไป พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) พร้อมด้วยกำลังพลและชุดแพทย์ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ออกเดินท้าวมอบรถวีลแชร์ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามาถช่วยเหลือตนเองได้

แทนความห่วงใยจากกองทัพบก ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้แดง โดยมีผู้นำชุมชนร่วมกันให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนสร้างความเชื่อมั่นรักและความศรัทธาให้กับประชาชนว่าทหารพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส และทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชนโดยประชาชนได้ยกมือไหว้ขอบคุณทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จากหัวใจ เป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยหน่วยพึงกระทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ “ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ”.

ภาพ : ข่าว พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ