“ซูเปอร์โพล”แนะ“ม็อบ

“ซูเปอร์โพล”แนะ“ม็อบปลดแอก”อย่าให้ต่างชาติแทรกแซงปท. ชี้คนไทยอยากเห็นทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง-รู้คุณแผ่นดิน

“ซูเปอร์โพล”แนะ“ม็อบปลดแอก”อย่าให้ต่างชาติแทรกแซงปท. ชี้คนไทยอยากเห็นทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง-รู้คุณแผ่นดิน

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เยาวชนปลดแอก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน 11,579 ตัวอย่างในโลกโซเชียล และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จำนวน 1,812 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 – 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โดยพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.4 ระบุ ความเห็นต่อ เยาวชนปลดแอก ว่า ควรรวมพลัง ปลดแอก ไม่ยอมให้ต่างชาติแทรกแซง สร้างความปั่นป่วน ทำคนในชาติแตกแยก รองลงมาคือ ร้อยละ 90.0 ระบุ ปลดแอกจาก การถูกรังแก คุกคามในห้องเรียน ในโรงเรียน ในชุมชน และร้อยละ 80.6 ระบุ ร่วมกันปลดแอก แจ้งหน่วยงานรัฐ เป็นหูเป็นตา ใช้โซเชียล เปิดโปง รักษาความมั่นคงชาติ และความสงบสุขของบ้านเมือง

นายนพดล กล่าวด้วยว่า ผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll ในการศึกษาแนวโน้มความเคลื่อนไหว “เยาวชนปลดแอก” ในโลกโซเชียล ซึ่งพบข้อมูลที่น่าพิจารณาคือ จำนวนผู้ใช้โซเชียลเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานในวันม็อบ 16 สิงหาคม จำนวน 368,453 ผู้ใช้งานเฉพาะภายในประเทศไทย แต่ ถ้านำข้อมูลรวมต่างชาติเข้ามาวิเคราะห์ด้วยมีถึงจำนวน 18,416,480 ผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ข้อสังเกตที่ค้นพบอีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทยมีจำนวนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 24 ปีทั่วประเทศจำนวน 11,056,769 คน อ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2562 จึงเห็นได้ว่า กลุ่มเคลื่อนไหว “เยาวชนปลดแอก” ในโซเชียลจำนวน 368,453 ผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 3.33 เท่านั้นซึ่งยังต้องแยกกลุ่มผู้ใหญ่ที่เข้ามาผสมโรงออกไปอีกในโอกาสต่อไป

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.1 ระบุความต้องการให้ คนไทยทุกคน มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง รองลงมาคือร้อยละ 97.2 ต้องการให้คนไทยทุกคนมีงานทำ มีอนาคตดี มั่นคง ร้อยละ 96.9 ต้องการให้คนไทยสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ร้อยละ 96.7 ต้องการให้คนไทยเป็นพลเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อกัน ใครไม่ดีต้องจัดการให้เห็น และร้อยละ 96.2 ต้องการให้คนไทย มีระเบียบ ยึดหลักคุณธรรม มีวินัย ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 เห็นด้วยกับความต้องการกฎหมายดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่เข้าเรียน จนถึง มีงานทำ ในขณะที่ร้อยละ 8.6 ไม่เห็นด้วย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ศิริศักดิ์ เดินหน้าหาเสียง เข้าพรรคชาติพัฒนากล้า (บัตรสีเขียว เบอร์ 14 เลือกได้ทั่วประเทศ)

ศิริศักดิ์ เดินหน้าหาเสียง เข้าพรรคชาติพัฒนากล้า (บัตรสีเขียว เบอร์ 14 เลือกได้ทั่วประเทศ)

Read More »

“ทิดเล็ก” สมชาติ คุณปลื้ม ผู้สมัคร ส.ส.พรรค รทสช. เขต 10 เบอร์ 1 สัตหีบ ลุยชู “ลุงตู่ นายก” ขอคะแนนเสียง

“ทิดเล็ก” สมชาติ คุณปลื้ม ผู้สมัคร ส.ส.พรรค รทสช. เขต 10 เบอร์ 1 สัตหีบ ลุยชู “ลุงตู่ นายก” ขอคะแนนเสียง

Read More »

ข่าวยอดนิยม